KONU BAŞLIKLARI

 • KEPAN Klinik Nütrisyon Rehberleri
 • İnteraktif Olgu Tartışmaları
 • Genç Akademisyen/Klinisyenlerin Klinik Nütrisyona Bakışı
 • Malnütrisyon Tarama ve Değerlendirmesi
 • Klinik Nütrisyonda Protein İhtiyacını Karşılayabiliyor muyuz?
 • Parenteral Nütrisyonda Lipit Kullanımının Kliniğe Yansımaları
 • Kası Nasıl Değerlendirelim? Nasıl Koruyalım?
 • Klinik Nütrisyon ve İmmünite
 • Pediatrik Nütrisyon
 • Kanser Hastasında Güncel Nütrisyonel Yaklaşım
 • Yutma Güçlüğü Olan Hastaya Yaklaşım
 • Yaşlı Hastanın Nütrisyonel Yönetimi
 • Organ Yetmezliği ve Klinik Nütrisyon
 • Bakım Hastasında Klinik Nütrisyon
 • Cerrahide Karmaşık Klinik Durumlarda Nütrisyonel Yönetim
 • Yoğun Bakımda Zor Hasta
 • Klinik Nütrisyonda Makro- ve Mikro-Besinler
 • Erişim Yolları ve Bakımı
 • LLL Kursları