İLETİŞİM


BİLİMSEL SEKRETERYA
KLİNİK ENTERAL PARENTERAL NÜTRİSYON DERNEĞİ

Murat GÜNDÜZ – Genel Sekreter
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD, ADANA
URL: www.kepan2021.org
E-posta: info@kepan.org.tr


ORGANİZASYON SEKRETERYASI
SERENAS ULUSLARARASI TURİZM KONGRE ORGANİZASYON A.Ş.

Turan Güneş Bulvarı 5. Cad. No:13 Yıldız, Çankaya/ANKARA
Tel : +90 312 440 50 11  Faks : +90 312 441 45 63
URL: www.serenas.com.tr
E-posta: info@kepan2021.org