DERNEK YÖNETİM ve KONGRE BİLİMSEL KURULU

Başkan
Osman Abbasoğlu

II. Başkan
Mutlu Doğanay

Genel Sekreter
Murat Gündüz

Veznedar
Kutay DEMİRKAN

Üye
Sezin Aşık Akman

Üye
Kürşat Gündoğan

Üye
Güzin Tümer

 ESPEN Konsey Üyesi
Meltem Gülhan Halil
(2018-2022)